Aanvraag Online Indienen

Klik op Instructies om u voor te bereiden uw digitale aanvraag in te dienen.
Instructies

Documentenlijsten

Klik op DOCUMENTENLIJSTEN om een lijst met de benodigde documenten per aanvraag type te downloaden.

Aanvraag Indienen

LEEST U EERST DE INSTRUCTIES! Klik op AANVRAAG INDIENEN om uw aanvraag in te dienen.

Veel Gestelde Vragen

Klik hier indien u vragen heeft omtrent onze diensten

Algemeen Informatie Vreemdelingenzaken

Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken

Bij de behandeling van de aanvragen tot verblijf, verlenging verblijf en vestiging wordt gebruik gemaakt van de Vreemdelingenwet 1991, het Vreemdelingenbesluit 1995 en de aanverwante vreemdelingen regelgeving. Bij de behandeling van de aanvragen tot naturalisatie wordt gebruik gemaakt van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (WNI).

Algemene Taakstelling

De algemene taakstelling van de afdeling is:
 1. Het behandelen van aanvragen tot verblijf, verlenging verblijf en vestiging;
 2. Het behandelen van aanvragen betreffende de status van minderjarige kinderen;
 3. Het in behandeling nemen van aanvragen tot naturalisatie waaronder;
  • die bij wet worden verleend (art. 8 WNI)
  • die bij resolutie worden verleend (art. 16 WNI)
  • optierecht van 18 jarigen (art. 5 WNI)
  • vreemdelingen gehuwd met een Surinamer (art. 12 WNI)
 4. Het weigeren van aanvragen, intrekken van vergunningen en ongewenst verklaren van vreemdelingen.
 5. Het voorbereiden van de uitzetting van vreemdelingen aan wie het niet is toegestaan in Suriname te verblijven.

Afdelingen

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken is een Onderdirectoraat van het Ministerie van Justitie en Politie en bestaat uit de volgende afdelingen.

01
Toelating en Vestiging is belast met in behandeling van alle aanvragen met betrekking tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging en naturalisatie.
02
Naturalisatie is belast met het in behandeling nemen van alle aanvragen met betrekking tot naturalisatie.
03
Uitzetting is belast met het weigeren van aanvragen, intrekken van vergunningen, het uitzetten en ongewenst verklaren van vreemdelingen.

Stakeholders

Belangerijke instanties die van belang zijn voor vreemdelingen in Suriname.

Dienst Werkvergunningen

Ministerie van Arbeid
E. Brumas traat no. 52-54
Tel: 00-597-476637
E-mail: werkvergunning@atm.gov.sr

Immigratiedienst

Mininsterie van Defensie
Tourtonnelaan no. 01
Tel: 00-597-474349 | 00-597-472221

Vreemdelingendienst

Mr. J. Lachmonstraat no. 167
(gebouw Ministerie van Openbare Werken)
Tel: 00-597-532109

Consulaire Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Secretariaat Onderdirecteur Consulaire Zaken (ODCONZA)
Lim A Po Straat/ Watermolenstraat
Tel: 00-597-473575 / 00-597-426517
E-mail: sec.conza@foreignaffairs.gov.sr

Centraal Bureau voor Burgerzaken

Ministerie van Binnenlandsezaken
Mr. J. Lachmonstraat no.170
Tel: 00-597-499239

Afdeling Bedrijfsvergunningen

Ministerie van Handel en Industrie
Kamer van Koophandel en Fabrieken
Prof. W.J.A. Kernkampweg 37
Tel: 00-597-530312 | 00-597-530313

Ons Adres

Contact Ons

Ministerie van Justitie en Politie
Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken
Henck Arronstraat # 1
E-mail: info@vz.juspol.sr


Tel: 597-427-197 (Centrale)
Secretariaat Vreemdelingenzaken: tst 2110
Afdeling Toelating en Vestiging: tst 2427
Afdeling Naturalisatie: tst 2411
Unit Lachmonstraat: tst 3400, 3401, 3403
Unit Machting Kortverblijf (MKV): tst 2423
Onderzoeksdienst: tst 2149