Bekendmaking

Het Ministerie van Justitie en Politie, de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat met ingang van 05 april 2017 een aanvang wordt

...

Het Ministerie van Justitie en Politie, de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat met ingang van 05 april 2017 een aanvang wordt

...

Het Ministerie van Justitie en Politie, de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat met ingang van 05 april 2017 een aanvang wordt

...

Het Ministerie van Justitie en Politie, de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat met ingang van 05 april 2017 een aanvang wordt

...

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat de informatie balie per dinsdag 14 maart 2017 gesloten zal zijn voor het publiek. Na voormelde datum kunt u zich niet meer wenden tot

...

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie maakt bekend dat vanwege bijzondere omstandigheden de Loketdienst Paramaribo van 6

...

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat  i.v.m. de komende  de feestdagen en jaarafsluiting er  gewijzigde openings- en sluitingstijden zijn:
...