Bekendmaking

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat de informatie balie per dinsdag 14 maart 2017 gesloten zal zijn voor het publiek. Na voormelde datum kunt u zich niet meer wenden tot

...

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie maakt bekend dat vanwege bijzondere omstandigheden de Loketdienst Paramaribo van 6

...

De Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken maakt hierbij bekend dat  i.v.m. de komende  de feestdagen en jaarafsluiting er  gewijzigde openings- en sluitingstijden zijn:
...