Voorbereiden voor het digitaal indienen van een aanvraag

Om met succes een aanvraag digitaal in te dienen moet u de volgende stappen volgen:

Instructie goed doorlezen!

Onderstaande instructies moeten volledig worden doorgenomen.

Documenten  behorende bij de type aanvraag

Bij elke type aanvraag is er een lijst met documenten welke u moet overleggen.

Verzamelen van de documenten

Over het algemeen gaat het om de navolgende documenten:

 • Paspoort
 • Gelegaliseerde Geboorteakte
 • Gelegaliseerde Goedgedrag
  • Bij de verlenging van de verblijfsvergunning met de code PROJILL of TOPI moet een goedgedrag van de Districts-Commissaris (DC) worden overlegd.
 • Leges
  • Voor het indienen van uw aanvraag dient u afhankelijk van de type aanvraag de leges van USD 10, USD150, USD 200, USD 250 en SRD 200 te storten op de bank. Voor meer informatie wordt verwezen naar tab Veel Gestelde Vragen.
 • Gelegaliseerde bewijs van uw burgerlijke staat zoals huwelijks-, echtscheidings- of overlijdensakte.
 • Bewijs van ziektekostenverzekering
 • Bron van inkomsten of middel van bestaan (deze kunt u terugvinden bij tab Documentenlijst bij elke type aanvraag)
 • Verzoekschrift of kennisgeving moet volledig worden ingevuld en ondertekend.
 • Verblijf- of vestigingsvergunning of PSA document of PSA kaart

Vertaling van documenten

Alle officiële documenten en/of akten uit het buitenland die  niet in de Nederlandse of Engelse taal zijn moet altijd worden vertaald en gelegaliseerd door een beëdigde tolk.

Scannen van documenten

 • U dient alleen originele documenten te scannen en deze om te zetten naar een PDF File. Andere extensies worden niet geaccepteerd.
 • De scans moeten volledig en duidelijk zijn. Geen foto's van documenten maar een scan.
 • Het scannen van de benodigde documenten moet per persoon (aanvrager) apart worden opgeslagen.
 • Let wel, Uw documenten moeten op 300 DPI ingescanned worden en mogen per document niet groter zijn dan 1 MB. (Grotere documenten zullen afhankelijk van uw internet verbinding een 500 Server error foutmelding veroorzaken en weergeven)

Aanvraag digitaal indienen

 • Om het juiste formulier te kiezen moet u klikken op “AANVRAAG INDIENEN’ en daarna de vragen beantwoorden om een keuze te maken voor de type aanvraag die u gaat indienen.
 • Uw gegevens correct en volledig invullen.
 • Uploaden van documenten waar gevraagd wordt.

Controle

Controleert u hetgeen wat u heeft ingevuld,  afgevinkt  upgeload

Versturen van uw aanvraag

Na controle  van alle velden en scans kunt u klikken op versturen.

Als bevestiging van ontvangst verschijnt er een pagina waarbij de Hoofdafdeling Vreemdelingenzaken u bedankt voor de registratie.

Binnen 21 werkdagen zult u een mail ontvangen met de status van uw aanvraag.

SUCCES!

KLIK HIER OM UW AANVRAAG IN TE DIENEN!