Toelating en Vestiging

Documentenlijst Aanvraag Verblijf Overige
Is een verblijf voor een periode van maximaal twee jaren. Deze aanvraag wordt ingediend door categorie overige vreemdelingen die voor het eerst  een aanvraag tot verblijf indienen.

 Documentenlijst Aanvraag Verblijf Overige
Documentenlijst Aanvraag Verlenging Verblijf
Is een aanvraag waarbij de termijn zoals verleend bij een eerste aanvraag wordt verlengd. Deze aanvraag kan slechts worden ingediend door vreemdelingen die reeds in het bezit zijn van een verblijfsvergunning.

Documentenlijst Aanvraag Verlenging Verblijf
Documentenlijst Aanvraag Vestiging Overige
Is een aanvraag voor permanent verblijf of een verblijf voor onbepaalde tijd. Deze aanvraag wordt gedaan door de categorie overige vreemdelingen die reeds 5 jaren hun legaal hoofdverblijf in Suriname hebben gehad.

Documentenlijst Aanvraag Verblijf Surinaamse Origine
Aanvraag voor bepaalde tijd met een maximale looptijd van 2 jaren ingediend door de categorie vreemdeling van Surinaamse origines.

Documentenlijst Aanvraag Verblijf Surinaamse Origine
Documentenlijst Aanvraag Vestiging Surinaamse Origine
Is een aanvraag voor verblijf voor onbepaalde tijd. Deze aanvraag wordt slechts gedaan door categorie vreemdelingen van Surinaamse Origine.

Documentenlijst Aanvraag Vestiging Surinaamse Origine
Documentenlijst Aanvraag Duplicaat
Wordt aangevraagd door vreemdelingen die reeds in het bezit waren van een verblijfsvergunning of een vestigingsvergunning of een verblijf voor een onbepaalde tijd en deze vanwege omstandigheden zijn kwijtgeraakt of in onrede zijn geraakt.

Documentenlijst Aanvraag Duplicaat
Documentenlijst Aanvraag Omzetten van een Toelatingsbeschikking voor Onbepaalde Tijd in een Vestigingsvergunning
Voor het omzetten van een toelatingsbeschikking voor onbepaalde tijd afgegeven door de DC in een vestigingsvergunning

Documentenlijst Aanvraag Omzetten van een Toelatingsbeschikking voor Onbepaalde Tijd in een Vestigingsvergunning

Naturalisatie

Documentenlijst Aanvraag Naturalisatie Overige Vreemdelingen
Vreemdelingen die de Surinaamse nationaliteit wensen te verkrijgen

Documentenlijst Aanvraag Naturalisatie Surinaamse Origine
Vreemdelingen van Surinaamse Origine die de Surinaamse nationaliteit wensen te verkrijgen
Documentenlijst Aanvraag Verklaring van Ingezetenschap (ART 21.WNI)
Minderjarigen waarvan de vader of voogd ingezetene is van Suriname, ongeacht welke nationaliteit die bezit, moeten conform artikel 21 WNI als ingezetene worden aangemerkt en daarvoor een verklaring in te dienen.

Documentenlijst Aanvraag Naturalisatie door Optie ( ART 5)
Het gaat om de optie van 18 jarige die in Suriname zijn geboren uit ouders met een vreemde nationaliteit en die de Surinaamse nationaliteit wensen te verkrijgen.

Documentenlijst Aanvraag Naturalisatie door Huwelijk (ART 12)
Het gaat in deze om vreemdeling die vanwege het huwelijk met een Surinamer de Surinaamse nationaliteit wenst te verkrijgen. Het huwelijk moet reeds 2 jaren zijn voltrokken en duurt thans nog voort.


Overige Formulieren

Garantstellingsformulier
Formulier Minderjarige Kinderen
Aanvraag Verklaring van Naturalisatie